marked

Konseptet med "salgsmarkedet" er kjent somspesialister innen økonomi, ledelse, markedsføring og vanlige innbyggere. Det forstås som en økonomisk plass, hvor ulike selskaper representerer sine varer og tjenester, og forbrukerne har mulighet til å velge dem og, om ønskelig, kjøpe.

Avhengig av type produkt og arten av etterspørselen som bestemmer etterspørselen etter det, kan salgsmarkedet være:

 1. Forbruker.
 2. Bedriftene.
 3. Statlige institusjoner.
 4. Mellomliggende selgere.

På territoriale grunnlag er salgsmarkedene delt inn i:

 1. World.
 2. National.
 3. Regional.
 4. Zone.
 5. Ekstern.
 6. Intern.

Avhengig av om det er konkurranse på markedet eller ikke, er de delt:

 1. Monopol.
 2. Oligopolicheskie.
 3. Konkurransedyktig.

Markedet for et produkt er delt inn i firesegment. Den første vil inkludere forbrukere som regelmessig kjøper dette produktet eller tjenesten. Til den andre - forbrukerne kjøper et lignende produkt eller en tjeneste fra et konkurrerende firma. Det tredje segmentet inkluderer forbrukere som vet om produktet, men av en eller annen grunn ikke kjøper det. Og til fjerde segmentet - forbrukere som ikke har noen informasjon om produktet.

Enhver firma-produsent (selger) søkerselg ditt produkt og tjene en fortjeneste. For å gjøre dette, er det nødvendig å tiltrekke seg nye kunder, opprettholde interesse for gamle og på ulike måter for å stimulere salget. Det er for dette formål at markedsundersøkelser gjennomføres.

Hvordan analysere salgsmarkedet og hva er det for?Trenger du? Slike undersøkelser utføres først og fremst i tilfelle når produsentfirmaet skal trekke sine varer til et nytt marked. Samtidig blir dataene for de foregående 5 årene nøye studert for hver type varer av interesse. Vær oppmerksom på følgende:

 1. På hvilket bestemt stadium av livssyklusen er for tiden produktet.
 2. Territorial dekning. For store varegrupper, for eksempel, trenger du et eksternt eller verdensmarked.
 3. Tilstedeværelse av potensielle og ekte konkurrenter. Deres økonomiske evner, styrker og svakheter, strategier, mål, produktkvalitet, prispolitikk etc. er bestemt.

På grunn av analysen av salgsmarkedet kan du velge den mest lønnsomme oppførselsmetoden med hensyn til konkurrenter. Forutse sine handlinger og lokke kunder.

Det er følgende metoder for markedsanalyse:

 1. Generell analyse av såret, dets skala, posisjonet spesifikt foretak på det, et anslag på etterspørsel mv. De innhentede indikatorene kan systematiseres på flere måter: analytiske tabeller, plasseringskart, beregning av indikatorer ved bruk av tidsserier.
 2. Analyse av data etter klasse. I dette tilfellet er all data delt inn i viktig og ikke viktig for hvert produkt.
 3. Hypoteser, uttalelser fra eksperter.

Når man studerer salgsmarkedet, brukes det som regel bare én metode. Valget avhenger av formålet med analysen. Settet med nødvendige data bestemmes, og måten de blir undersøkt på, er mest nøye.

Resultatene som er oppnådd, bør vurderes iav aggregatet. Ellers kan en feil mening dannes. Det skal også huskes at situasjonen på markedet er i stadig endring (etterspørsel, konkurranse, befolkning, etc.). I denne forbindelse, for indikatorene av interesse, er det nødvendig å observere hele tiden.

Riktig vurdere situasjonen på markedet ved hjelp avbare tall, noen ganger ganske vanskelig. I forbindelse med dette benyttes andre metoder. For eksempel, spørre eller stille spørsmål til befolkningen, direkte kommunikasjon, massebegivenheter, etc.

Nesten alle studierbedriften. Imidlertid stopper mange mennesker der. Det er svært viktig å bruke resultatene til å øve. Bare i dette tilfellet, vil en vellykket produksjon og salg av varer bli vellykket.