Finansiell regnskap

For bedre å forstå hva som er regnskapregnskap, er det nødvendig å bli kjent med begrepet finansiell regnskap, som er hoveddelen av regnskapet. Oversettelsen av ordet "regnskapsfører" fra tysk betyr bokstavelig talt "eieren av boken". Det vil si en bok som inneholder en liste over regelmessig fylte dokumenter som gjenspeiler den nåværende tilstanden til firmaet eller organisasjonen i pengeproblemer. Den andre delen av regnskapet er skatt, som er basert på finansiell regnskapsføring.

Finansiell regnskap

Regnskap finansiell regnskap er en samling,Bestilling og oppsummering av registrert informasjon om økonomien til organisasjonen eller foretaket, tilstanden til eiendommen, gjennomføring av finansielle transaksjoner og forpliktelser til skatt, sosiale myndigheter og private foretak. Alle årsregnskap fylles fortløpende. Hvert dokument må ledsages av dokumenter som bekrefter transaksjonen: sjekker, betalingsordrer, kvitteringer mv.

Historie om regnskap

Ulike historiske kilder indikerer detbokføring oppstod for mer enn seks tusen år siden, som en praktisk regnskapsføring av kontanter. Revisor, eller regnskapsfører, siden antikken var de mest respekterte yrkene. Og ikke rart. Tross alt, uten riktig organisering av regnskap, er vellykket drift av enhver organisasjon eller bedrift i enhver stat umulig med en hvilken som helst enhet. Kun kompetent sett økonomisk regnskap gjør det mulig å beregne og betale skatt på riktig måte.

Gjennom historien har det vært en gradvis utvikling ogdannelse av prinsipper og regler for regnskap for kontanttransaksjoner. Mange funn ble gjort, ulike former for regnskap ble brukt i handel og landbruk. I perioden med utseendet til de første fabrikkene har regnskapet utviklet seg sterkt. Som en vitenskap eksisterer regnskapsregnskapene kun de siste hundre årene.

Oppgaver av finansiell regnskap

Med det systematiske vedlikeholdet av regnskapet for bevegelsen av økonomiske ressurser er det nødvendig:

  • Samle og systematisere bare påliteligdata, dokumentert, på den økonomiske ytelsen til organisasjonen eller bedriften. Gi sine ledere og grunnleggere; og også på forespørsel fra direktoratet, kreditorer, partnere, investorer; i form av rapporter til statistikk, skattemyndigheter mv.
  • Sikre styring av finansiell informasjon av høy kvalitet for korrekt overholdelse av russisk lovgivning i gjennomføringen av ulike forretningstransaksjoner;
  • overvåke tilgjengelighet, avskrivninger og bevegelseeid eiendom av selskapet, samt kompetent bruk av materielle, monetære, arbeidskraft ressurser i samsvar med standarder godkjent av russisk lov;
  • identifisere mulig skjultøkonomiske og økonomiske potensialer i bedriften, samt prognose finansielle transaksjoner for å forhindre feil og negative konsekvenser i virksomheten.

Obligatorisk regnskap

Finansiell regnskap skal nå gjennomføres iobligatorisk for alle bedrifter og organisasjoner som er lokalisert på Russlands territorium, og overholder en strengt regulert form og i samsvar med kravene i russisk lov. Obligatorisk finansiell regnskap omfatter også utenlandske representasjoner og grener fra registreringsdatoen for utenlandske organisasjoner som en juridisk enhet for hele perioden mens aktivitetene pågår, før omorganisering eller likvidasjon.

Finansiell regnskap og revisjon

Finansiell regnskap og revisjon av midler harnær tilknytning. Revisjonen av kontrollorganene gjennomføres med sikte på å verifisere nøyaktigheten av den rapporterte kontantstrømoppstillingen for foretaket for en bestemt rapporteringsperiode. Overholdelsen av regnskapsskjemaet med gjeldende russiske regler er også sjekket.