Opptak av varebeholdninger

Materialer og råvarer kommer fra ansvarlige personer,som kjøpte penger i kontanter, samt fra leverandører. De angitte ressursene kan vises på bedriften på bekostning av egen produksjon og avskrivning av grunnleggende midler som har gått i forstyrrelse. Det er en viss ordre, ifølge hvilken mottak av materiale er registrert.

Leverandør sammen med leverte produktersender vedlagte dokumenter til kjøperen. Disse inkluderer fraktfakturaer, en betalingsanmodning (en kopi direkte til kjøperen, den andre - gjennom banken), kvittering for fraktbrevet og andre. Ordren i henhold til hvilke poster som er registrert i regnskapsavdelingen, sørger for at kontrollen av at dokumentasjonen av den medfølgende dokumentasjonen er fullført av kjøperens revisor. Etter å ha blitt sjekket, blir dokumentene overført til den ansvarlige personen - eksekutøren av tilbudet.

Innkjøpsdivisjonen utfører en sjekkSortimentets overensstemmelse, volum, kvalitet, leveringsbetingelser, priser og annet. Basert på avstemmingsresultatene på oppgjøret eller annet ledsagedokument, gjøres en notat om delvis eller fullstendig aksept (samtykke til betaling).

Ordren i henhold til hvilkenregnskap for lagerbeholdninger (varebeholdninger), sørger for tiltak for å kontrollere mottak av varer og dets søk. For disse formål er det gitt en spesiell tidsskrift. Registreringsnummeret skal inneholde registreringsnummer, leverandørens navn, dato for innspilling, lasttype, nummer og dato for transportdokumentet, kvitteringsordren eller handlingen om å akseptere anmodningen om søken etter frakt og annen informasjon. I notatene angis informasjon om betaling eller fornektelse av den.

Etter revisjonen overføres betalingsbehovene til regnskapsavdelingen. Kvitteringene gis til speditøren, som mottar og leverer varene.

I samsvar med prosedyren ved hvilkenMRP står for, forwarderen godtar den ankomne lasten etter vekt og antall seter. Hvis det er tegn på at det oppstår tvil om sikkerheten til de mottatte varene, har den autoriserte personen rett til å kreve verifisering fra transportorganisasjonen. Når det er mangel på masse, steder, påvisning av skade i emballasjen, er ødeleggelse en spesiell (kommersiell) handling. Dette dokumentet er grunnlaget for hvilke krav er gjort mot leverandøren eller transportorganisasjonen.

Motta materialer fra et lager i en annen byutføres av speditøren i samsvar med antrekk og fullmakt. Dokumentene angir listen over varer som skal mottas. Ved godstransportens godkjenning utføres ikke bare en kvantitativ, men også en kvalitativ sjekk.

Godkjente produkter leveres til bedriften. Forwarderen sender materialene til lageret. Godkjennelse utføres av lagerbehandleren, kontrollerer overholdelse av kvalitet og kvantitet av last med informasjonen på leverandørens konto. Ordren i samsvar med hvilken regnskapet til MPP utføres, sørger for utarbeidelse av kvitteringsordre av lagerholderen for mottatt last. Tegningsretten er signert av forwarderen og lagerbehandleren.

Regnskap MPZ utføres i aktuelle enheter (numerisk, lineær, volum, vekt). Når sendingen kommer i en enhet, og strømmen til de andre, blir to måleenheter samtidig påført.

Hvis det ikke er noen uoverensstemmelser mellom den faktiskeOpplysninger og data fra leverandøren, det er lov å registrere uten kvittering. I slike tilfeller stemples et stempel som inneholder grunnleggende krav til bestillingen på leverandørens dokument.

Varer frigjøres fra selskapets lager for økonomisk forbruk, produksjonsbehov, for bearbeiding, samt for salg av illikvide og overskytende aksjer.